Svařované konstrukce

železné i neželezné kovy, hliník, nerez, tlakové potrubí